Imperia Garden

  • Thời gian : Tue-Jun-2018

Dự án Chung cư cao cấp Imperia Garden

Chủ đầu tư: M.I.K Land

Tổng thầu:  Công ty CPTĐ Xây dưng Hòa Bình

Quy Mô thực hiện: 85.000 m2