CÁC CT CÔNG CỘNG : Trụ sở VP, TTTM, khách sạn, bệnh viện....