Cung cấp và thi công hoàn thiện Trần, vách tiêu âm