Dự án: Gold Season

  • Thời gian : Tue-Jun-2018

Dự án: Gold Season

Chủ đầu tư: TNR Group

Tổng thầu: Hòa Bình Corp

Quy mô: 70.000m2