Tư vấn giải pháp và thi công các hệ trần, vách ngăn chống cháy