Dự án Sunshine Center 16 Phạm Hùng

  • Thời gian : Mon-Jun-2021

Dự án: Sunshine Center 16 Phạm Hùng

Chủ đầu tư: Sunshine Group

Nhà thầu: Gypco.co., Ltd