Vân Đồn SonaSea Habour Resort

  • Thời gian : Mon-Jun-2021

Dự án Vân Đồn SonaSea Habour Resort - Quảng Ninh

Chủ đầu tư: C.E.O Group

Nhà thầu: Gypco. Co., Ltd